Relatietherapie met elkaar

Relatietherapie met elkaar betekent dat je beiden gaat ervaren welke patronen in je relatie voorkomen. Deze patronen zijn zo normaal dat het vaak moeilijk is dit bewust te zijn. In de begeleiding help ik als buitenstaander zicht te brengen op hoe jullie met elkaar omgaan en hoe dit voor iets afzonderlijk voelt. Ik ondersteun jullie vervolgens om je relatie zo te ontwikkelen dat het beter wordt. Beter in de zin dat jullie beiden vanuit je hart kunt kiezen voor en werken aan een gezamenlijke of gescheiden weg.

Afhankelijk van de ontwikkeling waarin jullie relatie zit bepalen we het aantal sessies.

De liefde is er maar de aandacht voor de relatie ontbreekt
Door langere tijd samen te zijn of doordat andere dingen in het leven aandacht vragen kan een relatie minder vitaal voelen. Beide partners gaan meer hun eigen weg dan wenselijk. Er is verlangen naar meer intimiteit en verbondenheid maar dat is lastig te realiseren. Deze sessies zijn erop gericht weer te voelen waarom je bij elkaar bent en waar je eventeel aan moet werken om de relatie duurzaam te houden. Ik weet uit eigen ervaring dat een relatie op een speelse en aandachtige manier weer vitaal kan voelen.

De relatie is in crisis 
Normaal met elkaar communiceren is erg lastig omdat jullie beiden veel boosheid en verdriet voelen. Er is zoveel gebeurd dat jullie geen werkbare relatie meer hebben. In de sessies worden de kaarten op tafel gelegd om te kijken wat er nodig is om de relatie uit de crisis te halen. Misschien moeten de kaarten opnieuw geschud of eindigt het spel. In ieder geval moet helder worden wat ieders rol en verwachtingen van de relatie zijn. Voor beiden worden met concrete oefeningen oude patronen zichtbaar en pijnen voelbaar. Gaandeweg reiken deze oefeningen nieuwe manieren aan om op een respectvolle en liefdevolle manier met elkaar te communiceren.

Of bel voor een afspraak naar 06 – 46 06 02 92