on-zeker

Veel mensen worstelen met hun onzekerheid. Ze voelen zich niet goed genoeg waardoor ze in contacten met anderen zichzelf niet zijn. Een client inspireerde me tot het schrijven van 3 tips om je zeker de voelen in contacten met anderen. Ik hoop jij hier ook je voordeel mee kan doen.

1. Laat je leiden door wat je zelf wilt en voelt.
Als je onzeker bent, richt je je op wat anderen doen en vinden. Je bent nieuwsgierig en betrokken naar wat anderen beweegt. En je hebt geleerd je aan de wensen van anderen aan te passen zodat je niet afgewezen wordt of niemand afwijst. Dit aanpassingsvermogen maakt je in contacten onzeker en afwachtend. Als je ergens in vastloopt ben je geneigd om naar binnen te keren. Je bent dan gespannen en anderen kunnen niet goed aan je zien wat er van binnen leeft. Hierdoor krijgen anderen niet veel van jou te zien en is het lastig met je te verbinden. Het wordt makkelijker je te verbinden als je trouw blijft aan wat jij zelf voelt. Een ander weet niet wat het beste voor je is. Dat weet je echt zelf! Durf daarop te vertrouwen. Daar heeft de ander ook het meest aan.

2. Een ‘nee’ van een ander zegt meer over zijn of haar behoefte dan over jou.
De oorzaak voor onzekerheid komt meestal uit het verleden. Om een of andere reden heb je als kind geleerd dat het beter werkt om je aan iemand aan te passen. Hierdoor kon je positieve aandacht krijgen of negatieve aandacht voorkomen. Als kind had je dit mechanisme nodig maar als volwassene werkt het belemmerend.
Stel dat iemand niet ingaat op jouw uitnodiging om iets met je te doen. Jij voelt dat misschien als een afwijzing. Je hebt het blijkbaar niet op de juiste manier of moment gevraagd. Een aantal van dit soort negatieve ervaringen maakt dat je nog voorzichtiger wordt of helemaal blokkeert. Om van die blokkade af te komen moet je het onzekere kind in je bij de hand nemen.
Je moet je onzekerheid van vroeger loskoppelen van het heden. Een ‘nee’ van een ander is geen afwijzing van jou zoals je dat vroeger hebt ervaren. Nu kun je als volwassene weten dat het hebben van andere wensen of behoeften heel normaal is. Dus betrek wat een ander doet niet direct op jezelf.

3. Durf door de mand te vallen
Je wilt jezelf het liefst niet laten zien omdat je bent bang om door de mand te vallen. Anderen zullen vast zien dat je dom, slecht, oninteressant of incapabel bent. Je schaamt je voor de onvolkomenheden die jij jezelf toerekent. Je vraagt je continu af wat anderen van je denken.
Waar je in feite naar zoekt bij anderen is een verandering van je eigen negatieve zelfbeeld. Je verlangt nog steeds naar de bevestiging dat wat jij wilt of voelt klopt en goed is. Als kind mag je van je ouders verwachten dat zij jou ongevraagd hierin bevestigen. Maar als volwassene kan je dit niet zonder meer van een ander verwachten. Je moet er zelf om vragen als je het nodig hebt. En dat vraagt de moed om door de mand te vallen. Misschien durf je het aan als je beseft dat jij waarschijnlijk degene bent die het meest negatief over jezelf denkt.

Photo credit: David Blackwell. / Foter / CC BY-ND